Türkçe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Matematik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fen ve Teknoloji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sosyal Bilgiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İngilizce
1
2
3
4
5
6
7
8
Din Kültürü
T.C. İnkılap Tarihi
Hayat Bilgisi
Check-Up Sınavları >> 1. Check-Up Sınavı >> 5.Sınıf >> Türkçe >> 3. Soru Video Çözümü
1) A
7) D
2) C
8) B
3) C
9) D
4) D
10) C
5) C
11) C
6) A
12) B
1) C
7) C
2) B
8) D
3) D
9) C
4) C
10) A
5) D
11) A
6) B
12) C